บริการ/ยาสมุนไพรจีน CHINESE HERB

ยาสมุนไพรจีน CHINESE HERB

การรักษาด้วยยาสมุนไพรจีน เป็นการนำเอายาแต่ละตัวที่มีคุณสมบัติในการรักษาโรค มาผสมรวมกัน ปรุงจนเป็นตำรับที่เหมาะสำหรับสภาพร่างกายของผู้ป่วยแต่ละบุคคล ถึงแม้ผู้ป่วยที่ป่วยโรคเดียวกัน หรือ มีอาการเหมือนกัน ก็จะได้รับการจ่ายยาต่างตำรับกัน ทั้งนี้เพราะสาเหตุของการเกิดโรคในทางแพทย์แผนจีนนั้นมีหลายรูปแบบ ผู้ป่วยแต่ละคนมีสภพร่างกายที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการจ่ายยาจีนจึงจำเป็นต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์และการวางแผนการรักษาที่ถูกต้อง เพื่อลดผลข้างเคียงของการใช้ยาและเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา