แนะนำแพทย์/แพทย์จีนกิตติพันธุ์ ศรีเทพ (หมอจีนหวงหยางหัว)


แพทย์จีนกิตติพันธุ์ ศรีเทพ (หมอจีนหวงหยางหัว)

เลขที่ใบประกอบโรคศิลปะ  : พจ.1298

การศึกษา :

- ปริญญาโท

สาขาเภสัชวิทยาตำรับสมุนไพรจีน มหาวิทยาลัยแพทย์จีนเซี่ยงไฮ้ ทุนรัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้

- ปริญญาตรี

คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พจ.บ.

(เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)

ความชำนาญเฉพาะทาง  :

- ฝังเข็ม

- ยาสมุนไพรจีน

- นวดจีนทุยหนา

ประสบการณ์ในการรักษา :

- โรคสูตินรีเวช ปวดท้องประจำเดือน ประจำเดือนมาไม่ปกติ ภาวะมีบุตรยาก

- ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

- โรคระบบทางเดินอาหาร กรดไหลย้อน ลำไส้แปรปรวน

- ออฟฟิตซินโดรม ปวดศีรษะไมเกรน และกลุ่มอาการปวดต่างๆ

- ระบบทางเดินอาหาร อาหารไม่ย่อย ท้องอืด อาหารไม่ย่อย กรดไหลย้อน

- โรคทางอายุรกรรม โรคนอนไม่หลับ

- ปรับสมดุลร่างกาย และการดูแลสุขภาพตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน

ตารางออกตรวจ :วันเสาร์ 11.00 - 17.00 น.