แนะนำแพทย์/แพทย์จีนภูปวัตน์ วศินวสุกุล (หมอจีนหลินหลายฝู)


แพทย์จีนภูปวัตน์ วศินวสุกุล (หมอจีนหลินหลายฝู)

เลขที่ใบประกอบโรคศิลปะ  : พจ.1729

การศึกษา :

ปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้

ความชำนาญเฉพาะทาง  :

- ฝังเข็ม

- ยาสมุนไพรจีน

- นวดจีนทุยหนา      

ประสบการณ์วิชาชีพ ( ฝึกงาน/ทำงาน ) :

-แผนกฝังเข็มและยาจีน, นวดจีนทุยหนา, ระบบประสาทและสมอง, อายุรกรรม, กระดูกสันหลัง

โรงพยาบาลเยว่หยาง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน

-แผนกฝังเข็มและนวดทุยหนา โรงพยาบาลแพทย์แผนจีนประจำเซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน

-แผนกแพทย์แผนจีน โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ จังหวัดภูเก็ต

ประสบการณ์ในการรักษา :

- ฝังเข็มรักษาโรคทางอารมณ์ โรคซึมเศร้า โรคแพนิค โรคนอนไม่หลับ

- นวดทุยหนารักษาอาการปวดเมื่อย คอ บ่า ไหล่ หลัง

- จัดกระดูกปรับโครงสร้างกระดูกสันหลัง

- ฝังเข็ม นวดฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์-อัมพาต

- ฝังเข็มเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ

- ปรับสมดุลร่างกาย และการดูแลสุขภาพตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน

ผลงานการวิจัย / การฝึกอบรม :

- การนวดทุยหนาฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต

- รมยาจีนรักษาโรคกระเพาะและระบบย่อยอาหาร

- ฝังเข็มรักษาควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

- ฝังเข็มรักษาโรคนอนไม่หลับ

- ฝังเข็มลดความอ้วน

- อบรมทุยหนาโรคออร์โทพีดิกส์

 

ตารางออกตรวจ :ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ 11.00 - 19.00 น