แนะนำแพทย์/แพทย์จีนพัชรินทร์ หาญพิชิตวิทยา ( หมอจีนหลิวซูฮุ่ย)


แพทย์จีนพัชรินทร์  หาญพิชิตวิทยา ( หมอจีนหลิวซูฮุ่ย)

เลขที่ใบประกอบโรคศิลปะ  : พจ.1390

การศึกษา :

ปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้

ปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ความชำนาญเฉพาะทาง  :

- ฝังเข็ม

- ยาสมุนไพรจีน

- นวดจีนทุยหนา

ประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน/ทำงาน) :

- แผนกฝังเข็มและรมยา โรงพยาบาลชลบุรี

- แผนกฝังเข็มและยาจีน, นวดจีนทุยหนา, สูตินารีเวช, ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลชู่กวง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน

- แผนกฝังเข็ม, อายุรกรรม, ระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลแพทย์แผนจีนคุนซาน, ประเทศจีน

- แผนกนวดจีนทุยหนา, แผนกอายุรกรรม, ระบบทางเดินอาหาร, ระบบทางเดินหายใจ, ระบบหลอดเลือดและหัวใจ,แผนกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลแพทย์แผนจีนประจำเซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน

ประสบการณ์ในการรักษา :

- อัมพฤกษ์ ออฟฟิตซินโดรม กระดูกทับเส้นประสาท ไหล่ติด และกลุ่มอาการปวดต่างๆ

- อายุรกรรมทั่วไป นอนไม่หลับ  ประจำเดือนมาไม่ปกติ ซึมเศร้า วิตกกังวล

- ระบบทางเดินอาหาร อาหารไม่ย่อย

- ระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้

ผลงานการวิจัย / การฝึกอบรม :

- การฝังเข็มรักษากระดูกคอทับเส้นประสาท

- การฝังเข็มรักษาอาการไหล่ติด

- การรักษาโรคระบบต่อมไร้ท่อด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน

- การฝังเข็มรักษาผู้ป่วยหลอดเลือดประสาทและสมอง

- การใช้ยาจีนรักษาโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

 

ตารางออกตรวจ :วันศุกร์ วันเสาร์ วันอังคาร 11.00 - 19.00 น.